.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online
การพยากรณ์การขาย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การพยากรณ์การขาย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 322 หน้า
ราคา 220 บาท ลด 20% เหลือ 176 บาท
ISBN 978-616-556-051-1
เนื้อหาโดยย่อ

การพยากรณ์การขายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กรที่ดำเนินงานภายใต้ความไม่แน่นอน  การพยากรณ์การขายถือเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่ออนาคตขององค์กร  ทั้งองค์กรขนาดเล็ก  ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรแสวงกำไรหรือองค์กรไม่แสวงกำไร  หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงเนื้อหาที่แสดงถึงความสำคัญและประเภทของการพยากรณ์  กระบวนการพยากรณ์  การวิเคราะห์รูปแบบข้อมูลและการประเมินค่าพยากรณ์  รวมถึงวิธีการพยากรณ์ทั้งที่เป็นเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณและเทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ  ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถประยุกต์ใช้ในการคาดคะเนหรือทำนายเหตุการณ์ในอนาคต  และนำไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในงาน ทุกสาขาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle