.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
การผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง
ผู้แต่ง รศ. น.สพ.เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ
ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 188 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 978-974-9934-20-3
เนื้อหาโดยย่อ

เนื้อหาของหนังสือมุ่งนำเสนอหลักการพื้นฐานของงานชันสูตรซากสัตว์ทั้งปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน   ประกอบด้วยเทคนิคการผ่าซาก  การบรรยายรอยโรคและการแปลผล  รวมถึงหลักการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  จึงเหมาะที่จะใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนและการทำงานสำหรับนิสิต-นักศึกษา  สาขาสัตวแพทย์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนผู้เริ่มปฏิบัติงานชันสูตรซากสัตว์และงานตรวจเนื้อ


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle