.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 61 guests online
ชีววิทยา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ชีววิทยา
ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณ์ มงคลปัญญา
รศ.ดร.อมรา ทองปาน
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 352 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-360-5
เนื้อหาโดยย่อ

ชีววิทยา มีเนื้อหาสาระกว้างขวางครอบคลุมความรู้พื้นฐานและหลักการของวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยทั่วไปและกายภาพบางส่วน  และยังเน้นในรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตในระดับต่าง ๆ   ตั้งแต่ประชากร  ส่วนประกอบของร่างกาย  ไปจนถึงระดับโมเลกุล
หนังสือชีววิทยาเล่มนี้  นำเสนอข้อมูลที่ทันสมัย  ได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์  และเป็นหลักการทางชีววิทยาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  เหมาะสำหรับการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาในระดับอุดมศึกษาตอนต้น  เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาชีววิทยาขั้นสูงเฉพาะทางต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle