.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 54 guests online
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้แต่ง รศ.นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 261 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 974-537-310-9
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือ เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช  แนะนำวิธีการปฏิบัติในการปรับปรุงพันธุ์พืช  เนื้อหาเน้นถึงวิธีการผสมพันธุ์พืช  วิธีการทดสอบและคัดเลือก  เพื่อให้ได้ต้นพืชที่มั่นใจว่ามียีนควบคุมลักษณะที่ต้องการ  ได้แก่  ให้ผลผลิตสูง  ต้านทานต่อศัตรูพืชและทนทานต่อสภาพการปลูกที่วิกฤติ  ทั้งได้แนะนำการใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ  เพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชไว้ด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle