.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 34 guests online
การหาค่าความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การหาค่าความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 162 หน้า
ราคา 130 บาท ลด 20% เหลือ 104 บาท
ISBN 974-537-262-5
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงพื้นฐานในการคำนวณและทฤษฎีในการศึกษาความเชื่อถือได้ในงานด้านวิศวกรรม  โดยเฉพาะในสาขาไฟฟ้ากำลัง  พื้นฐานด้านความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้อง  การแจกแจงความน่าจะเป็น  การแจกแจงแบบทวินามและการประยุกต์ใช้งานในด้านวิศวกรรม  จากนั้นได้กล่าวถึงการหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบแบบอนุกรม  แบบขนาน  การหาค่าความเชื่อถือได้โดยวิธีมินิมัมคัทเซ็ท  เมื่อมีพื้นฐานในการคำนวณแล้ว  ก็ได้กล่าวถึงทฤษฎีและการคำนวณที่ละเอียดมากขึ้น  ซึ่งรวมไปถึงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปัวส์ซอง  แบบปกติ  แบบเอกซ์โพเนนเชียลและแบบไวบูล  การใช้กระบวนการมาร์คอฟในการวิเคราะห์  การหาค่าความถี่และช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับมินิมัมคัทเซ็ท  การหาค่าดรรชนีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไฟดับในระบบจำหน่ายไฟฟ้า  ท้ายสุดได้กล่าวถึงการใช้การจำลองแบบมอนติคาโลในการทำแบบจำลองของระบบจริง  และตัวอย่างการคำนวณอีกมากมาย  ผู้เขียนได้เขียนหนังสือเล่มนี้ให้ง่ายในการอ่านและการทำความเข้าใจ  เนื้อหาจะกระชับและเข้าสู่ประเด็นในทันที
จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และผู้ที่สนใจในงานด้านนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้การศึกษาในด้านความเชื่อถือได้ในประเทศไทยแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

online bookmakers free bets oddslot best online bookies bonuses and promotions


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle