.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 24 guests online
ทฤษฎีองค์การ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ทฤษฎีองค์การ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ
ผู้แต่ง รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 347 หน้า
ราคา 260 บาท
ISBN 974-553-993-7
เนื้อหาโดยย่อ

          กระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างองค์การและการออกแบบองค์การ  รูปแบบองค์การในศตวรรษที่ 21  ได้พลิกโฉมหน้าไปจากรูปแบบองค์การที่เรียกว่าองค์การราชการ
          ในหนังสือเล่มนี้นำเสนอการออกแบบองค์การในศตวรรษที่ 21  โดยใช้แนวทางเชิงบูรณาการ (การออกแบบองค์การเน้นโครงสร้าง  มนุษยสัมพันธ์  และปัจจัยตามสถานการณ์)


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle