.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 24 guests online
สื่อสารมวลชนเพื่องานส่งเสริม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สื่อสารมวลชนเพื่องานส่งเสริม
ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 236 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-818-3
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือสื่อสารมวลชนเพื่องานส่งเสริม  มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ตอน  คือ  ตอนที่ 1 เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนและงานส่งเสริม  กล่าวถึงความหมายของสื่อสารมวลชนและงานส่งเสริม  บทบาทและหน้าที่ทางด้านต่าง ๆ  แบบจำลองการสื่อสารมวลชน  การสื่อสารมวลชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ตอนที่ 2 เป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อมวลชนเพื่อการส่งเสริมเผยแพร่  กล่าวถึงการวางแผนการออกแบบและการใช้สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ  ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  ภาพยนตร์  สื่อโทรคมนาคม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนบทบาทการสื่อสารในการพัฒนาทางด้านต่างๆ  เช่น  การพัฒนาการเกษตร  งานสาธารณสุข  งานวางแผนครอบครัว  เป็นต้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle