.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 20 guests online
การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีแมทริกซ์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีแมทริกซ์
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2543
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 184 หน้า
ราคา 170 บาท ลด 20% เหลือ 136 บาท
ISBN 974-553-792-6
เนื้อหาโดยย่อ

การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีแมทริกซ์แบ่งออกเป็นสองวิธีกล่าวคือ  วิธีสติฟเนส (Stiffness Method)  และวิธีเฟลกซิบิลิตี (Flexibility Method)  วิธีสติฟเนสกำหนดให้การเปลี่ยนตำแหน่ง (Displacement)  เป็นตัวไม่รู้ค่า (Unknown)  ซึ่งจะต้องคำนวณหามาก่อนแล้วจึงใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแมทริกซ์สติฟเนสกับการเปลี่ยนตำแหน่งคำนวณหาแรงภายในชิ้นส่วน (Member Forces) ของโครงสร้างต่อไป  ส่วนวิธีเฟลกซิบิลิตี กำหนดให้แรงภายในชิ้นส่วนเป็นตัวไม่รู้ค่าที่ต้องคำนวณหามาก่อนและใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแมทริกซ์เฟลกซิบิลิตีกับแรงภายในชิ้นส่วนคำนวณหาการเปลี่ยนตำแหน่งในภายหลังจะเห็นว่าทั้งสองวิธีมีแนวทางการแก้ปัญหาตรงกันข้ามแต่มีวิธีการคำนวณแบบเดียวกัน
หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์ที่จะให้นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีแมทริกซ์มากกว่าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาเสร็จแล้วและรู้จักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย ๆ  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางโครงสร้างจึงได้เพิ่มโปรแกรมย่อยของแมทริกซ์ (Matrix Subroutine Package) ไว้ท้ายหนังสือ  ซึ่งสามารถนำมาใช้ประกอบในการแก้ปัญหาทางโครงสร้างได้  ทำให้เข้าใจในเนื้อหาของวิชาได้ดียิ่งขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle