.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 31 guests online
การป้องกันและควบคุมมลพิษ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การป้องกันและควบคุมมลพิษ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
ผศ.พัฒนา มูลพฤกษ์
ผศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 246 หน้า
ราคา 195 บาท
ISBN 974-553-539-7
เนื้อหาโดยย่อ

เป็นตำราที่รวบรวมวิทยาการทางด้านมลพิษทุกชนิดไว้อยู่ในเล่มเดียวกัน  เพื่อให้ผู้อ่านได้สามารถเข้าใจภาพรวมของมลพิษทางอากาศ  มลพิษอุตสาหกรรม  มลพิษจากวัตถุอันตราย  มลพิษน้ำ  มลพิษจากขยะมูลฝอย  และมลพิษจากเสียงและการสั่นสะเทือน  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุ  ที่มา  และแหล่งกำเนิดของมลพิษของแต่ละชนิด  พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีควบคุมและป้องกันมลพิษนั้น ๆ อย่างละเอียด  นอกจากนี้ตำราเล่มนี้ยังเป็นตำราเล่มแรกที่เขียนเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีสะอาด  รวบรวมแหล่งข้อมูลจากทั่วโลกที่สามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต  วิธีการดำเนินการใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม  มีโจทย์ปัญหาและคำตอบ  พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในประเทศไทย


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle