.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 42 guests online
คณิตตรรกศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คณิตตรรกศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ภัทรา เตชาภิวาทย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2540
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 113 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 974-553-409-9
เนื้อหาโดยย่อ

          คณิตตรรกศาสตร์  เป็นวิชาว่าด้วยการใช้สัญลักษณ์แทนภาษาธรรมชาติ  ซึ่งทำให้กำหนดรูปแบบของภาษาได้แน่นอน  คณิตตรรกศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ภาค  คือ  ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์และตรรกศาสตร์ภาคแสดงหรือตรรกศาสตร์บ่งปริมาณ  คณิตตรรกศาสตร์มีบทบาทมากในการพัฒนาวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์  ซึ่งได้เสนอในท้ายบทที่ 3  และบทที่ 4


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle