.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 158 หน้า
ราคา 125 บาท
ISBN 974-537-264-1
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้  มีเนื้อหาครอบคลุม  ความหมายและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  บริการบนอินเทอร์เน็ต  มัลติมีเดียบนเว็บ  การศึกษาวิทยาศาสตร์ผ่านเว็บ  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้  การค้นหาสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์บนเว็บ  การออกแบบสารสนเทศในเว็บเพจ  การสร้างสารสนเทศในเว็บเพจ  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์  เหมาะต่อนิสิต  นักศึกษา  และครูอาจารย์ผู้สนใจวิทยาศาสตร์และผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle