.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 18 guests online
การปรับปรุงพันธุ์พืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้แต่ง ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2553
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 259 หน้า
ราคา 235 บาท ลด 20% เหลือ 188 บาท
ISBN 978-616-556-054-2
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ  "การปรับปรุงพันธุ์พืช"  มีเนื้อหาครอบคลุมความสำคัญของงานการปรับปรุงพันธุ์พืช  ประวัติความเป็นมาและความก้าวหน้าของงานการปรับปรุงพันธุ์พืช  ตัวอย่างความสำเร็จของการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเน้นผลงานที่ดำเนินการใน ประเทศไทย  หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้ฐานความรู้ทางพันธุศาสตร์  และความรู้ต่าง ๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เทคโนโลยีก้าวหน้า  เช่น  เทคโนโลยีชีวภาพ  เป็นต้น  นอกจากนั้น  ยังมีเนื้อหาของการขยายพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช  รวมทั้งกฎระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการในเรื่องพันธุ์พืชอีกด้วย

หนังสือ  "การปรับปรุงพันธุ์พืช"  มีเนื้อหาความรู้ที่เรียบเรียงให้นิสิต  นักศึกษา  และคนทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle