.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 11 guests online
หลักการบัญชีขั้นต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักการบัญชีขั้นต้น
ผู้แต่ง รศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์
ภาควิชาบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2551
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 280 หน้า
ราคา 200 บาท ลด 20% เหลือ 160 บาท
ISBN 978-974-9934-92-0
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวความคิดทั่วไปเกี่ยว กับการบัญชี  การบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  การผ่านบัญชีจากสมุดรายวันไปบัญชีแยกประเภท  การจัดทำงบทดลอง  การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด  การขายสินทรัพย์ถาวรในระหว่างงวด  กระดาษทำการ  การปิดบัญชี  การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง  การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด  การบันทึกบัญชีกรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  การบันทึกบัญชีกรณีภาษีหัก ณ ที่จ่าย  สมุดรายวันเฉพาะและบัญชีคุมยอด  ระบบใบสำคัญ  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  และเงินสดย่อย


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle