.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 47 guests online
โรคหัวใจในสุนัขและแมว การวินิจฉัยและการรักษา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ โรคหัวใจในสุนัขและแมว การวินิจฉัยและการรักษา
ผู้แต่ง รศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2566
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 161 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-279-9
เนื้อหาโดยย่อ

โรคหัวใจที่พบได้บ่อยในสุนัขและแมว ได้แก่ โรคลิ้นหัวใจเสื่อม โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคเยื่อหุ้มหัวใจ และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการพัฒนาวิธีการวินิจฉัย และการรักษาโรคหัวใจในสุนัขและแมว รวมถึงการพัฒนาเทคนิค เพื่อรักษาโรคหัวใจด้วยวิธีทางศัลยกรรม การรักษาโรคหัวใจโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การใช้เซลล์ต้นกำเนิด การใช้พืชสมุนไพร การบำบัดโรคด้วยยีน การแก้ไขจีโนม วิธีเหล่านี้ช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษา ลดการเจ็บป่วย และลดการตายจากโรคหัวใจในสุนัขและแมวในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาทางคลินิกเป็นไปอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการพัฒนาวิธีการวินิจฉัย และการรักษาโรคหัวใจในสุนัขและแมว รวมถึงการพัฒนาเทคนิค เพื่อรักษาโรคหัวใจด้วยวิธีทางศัลยกรรม การรักษาโรคหัวใจโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การใช้เซลล์ต้นกำเนิด การใช้พืชสมุนไพร การบำบัดโรคด้วยยีน การแก้ไขจีโนม วิธีเหล่านี้ช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษา ลดการเจ็บป่วย และลดการตายจากโรคหัวใจในสุนัขและแมวในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาทางคลินิกเป็นไปอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ 06-4016-7655
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle