.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2566
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 183 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-236-2
เนื้อหาโดยย่อ

ทฤษฎีและนโยบายการคลังครอบคลุมเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับมาตรการของรัฐทางการคลัง เริ่มต้นด้วยการอธิบายระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ความหมายของประสิทธิภาพ หน้าที่ของรัฐบาล ทฤษฎีการแทรกแซงระบบตลาดด้วยเหตุผลเรื่องผลกระทบภายนอกและกรณีสินค้าสาธารณะ รวมถึงมาตรการด้านรายจ่ายของรัฐบาล ประกอบด้วยการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มด้อยโอกาส การประกันสังคม และระบบการประกันสุขภาพ สำหรับมาตรการด้านรายรับของรัฐบาล ประกอบด้วยภาพรวมภาษีประเภทต่างๆ ความมีประสิทธิภาพ ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงทฤษฎีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และหนี้สาธารณะ ทุกหัวข้อมีการนำเสนอทั้งในเชิงทฤษฎีและตัวอย่างนโยบายที่ถูกนำมาใช้ในหลายประเทศทั่วโลก

 

 

 


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2561-3474 ต่อ 111
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle