.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
คู่มือพันธุวิศวกรรมขั้นสูง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คู่มือพันธุวิศวกรรมขั้นสูง
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2566
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 206 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-276-8
เนื้อหาโดยย่อ

คู่มือพันธุวิศวกรรมขั้นสูง ให้ข้อมูลด้านเทคนิคและเคล็ดลับปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม ตั้งแต่เทคนิค เครื่องมือพื้นฐาน ตลอดจนการคำนวณและเทคนิคขั้นสูงเพื่อการวิจัยที่เป็นหัวใจของงานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุศาสตร์โมเลกุล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความรู้ด้านชีววิทยาพื้นฐาน การเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรม โดยเนื้อหาเน้นการอธิบายหลักการและขั้นตอนของเทคนิคและเครื่องมือการทดลอง การเตรียมดีเอ็นเอและเวกเตอร์ การเชื่อมต่อชิ้นดีเอ็นเอ การออกแบบและการสร้างเวกเตอร์สำหรับการถ่ายโอนยีนผ่านการใช้ E. coli และอะโกรแบคทีเรียม การถ่ายโอนยีนเข้าสู่พืช การตรวจสอบผลการถ่ายโอน การทำงานของยีน และการแก้ไขยีนด้วยเทคนิคคริสเปอร์แคส ข้อมูลด้านเทคนิคนี้จะช่วยให้มีความเข้าใจในการทดลอง สามารถประยุกต์ใช้ในงานพันธุวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 08-4902-9689
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle