.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 28 guests online
การควบคุมระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมด้วยพีแอลซี
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การควบคุมระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมด้วยพีแอลซี
ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพโรจน์ ทองประศรี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2564
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 304 หน้า
ราคา 330 บาท
ISBN 978-616-556-262-1
เนื้อหาโดยย่อ

การควบคุมระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมด้วยพีแอลซี มีเนื้อหาทั้งหมด 12 บท ได้แก่ พีแอลซี โครงสร้างภาษาแบบแผนภาพบันได  การออกแบบแผนภาพบันไดด้วยโปรแกรม CX-Programmer การใช้คำสั่งเปรียบเทียบและย้ายข้อมูล  การออกแบบจอสั่งการระบบสัมผัสด้วยโปรแกรม CX-Designer การควบคุมพีแอลซีด้วยภาษาโครงสร้างแบบอื่น  การต่ออินพุตและเอาต์พุตพีแอลซี การใช้งานจอสั่งการระบบสัมผัส ระบบนิวเมติกส์เบื้องต้น จำลองการทำงานระบบนิวเมติกส์ การประยุกต์ใช้งานพีแอลซีเบื้องต้น และพีแอลซีรุ่น NX1P2-9024DT1


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ทองประศรี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์ 0-3835-4580-3 ต่อ 662912
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle