.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
พันธุศาสตร์ปฏิบัติการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ปฏิบัติการ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์
ภาควิชาพันธุ์ศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2563
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 113 หน้า
ราคา 85 บาท
ISBN 978-616-556-164-8
เนื้อหาโดยย่อ

มีเนื้อหาครอบคลุมการทดลองเพื่อยืนยันกฎของเมนเดลโดยใช้แมลงหวี่ การแบ่งเซลล์ไมโทซิสและไมโอซิส ความน่าจะเป็น การแยกดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิต การวิเคราะห์พันธุประวัติ การผสมพันธุ์สาหร่ายเซลล์เดียวแคลมิโดโมแนสและการถ่ายทอดลักษณะทางเดียว การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม การตรวจสอบครอสซิงโอเวอร์ในราซอร์ดาเรีย การถ่ายทอดลักษณะปริมาณและพันธุศาสตร์ประชากร ซึ่งจะเป็นประโยน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาพันธุศาสตร์และผู้สนใจทั่วไป ทำให้เกิดความเข้าใจ เนื้อหาวิชาหลักพันธุศาสตร์ภาคบรรยายมากขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle