.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 27 guests online
หอยสองฝากลุ่มเอนโดไลติก ในระบบนิเวศแนวปะการัง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หอยสองฝากลุ่มเอนโดไลติก ในระบบนิเวศแนวปะการัง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล
ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2563
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 193 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-224-9
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกที่รวบรวมข้อมูลของหอยสองฝากลุ่มเอนโดไลติกที่อาศัยในโครงร่างหินปูนในแนวปะการัง หอยสองฝากลุ่มนี้น่าสนใจเนื่องจากมีความหลากหลายและแพร่กระจายที่แฝงตัวอยู่ในระบบนิเวศแนวปะการัง เนื้อหาในเล่มครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะทางอนุกรมวิธาน การแพร่กระจายและชนิดที่พบในประเทศไทย รวมถึงกลไกการปรับตัวดำรงชีพและบทบาทในระบบนิเวศแนวปะการัง ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยในสาขาวิชาด้านสังขวิทยาทางทะเล รวมทั้งผู้สนใจศึกษานิเวศวิทยาปะการัง และผู้ที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ จัดการ และบริหารทรัพยากรในพื้นที่นิเวศทางทะเลในประเทศไทยต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 08-5172-5427
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle