.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 16 guests online
หลักการโฆษณา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักการโฆษณา
ผู้แต่ง ผศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2554
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 272 หน้า
ราคา 250 บาท ลด 20% เหลือ 200 บาท
ISBN 978-616-556-077-1
เนื้อหาโดยย่อ

ท่ามกลางกระแสการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงในปัจจุบัน  การโฆษณานับเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร  หากใครมีความรู้ความเข้าใจในการโฆษณามากเท่าใด  ย่อมมีโอกาสที่จะนำคุณค่าของการโฆษณามาใช้ในการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับองค์กรของคนมากขึ้นเท่านั้น  ตำรา "หลักการโฆษณา" ฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดการโฆษณา  ความสัมพันธ์ของการโฆษณากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  องค์ประกอบและทฤษฎีการสื่อสารการโฆษณา  องค์กรการโฆษณา  กระบวนการโฆษณา  พฤติกรรมผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายการโฆษณา  งบประมาณโฆษณา  สื่อโฆษณา  การสร้างสรรค์งานโฆษณา  การวิจัยและประเมินผลการโฆษณา  ตลอดจนกฎหมายและจรรยาบรรณในการโฆษณา  ดังนั้นจึงเหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  นักวิชาการ  คณาจารย์  นักวิจัย  นักธุรกิจ  นักโฆษณา  นักสื่อสารการตลาด  ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปในด้านการโฆษณาได้เพิ่มพูนองค์ความรู้และนำองค์ความรู้ในหลักการโฆษณานี้ไปใช้ในการสื่อสารการตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อความสำเร็จขององค์กรสืบไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle