.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานสำนักพิมพ์ มก.


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556  ผู้จัดการสำนักพิมพ์ มก.  ได้ให้การต้อนรับบุคลากรของสำนักบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 17 ท่าน เข้าศึกษาดูงานในด้านกระบวนการจัดตั้งสำนักพิมพ์  การบริหารจัดการ  และขั้นตอนในการดำเนินงานของสำนักพิมพ์ มก. 
sex tube