.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 22 guests online
การเสาวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเขียนหนังสือและตำรา หัวข้อ "การเขียนหนังสือ/ตำราให้มีคุณภาพ และวิธีการทำ e-book" 21 มี.ค. 65


ศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี  รุ่งธนเกียรติ  ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้เป็นวิทยากรเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การเขียนหนังสือและตำรา หัวข้อ "การเขียนหนังสือ/ตำราให้มีคุณภาพ และวิธีการทำ e-book"
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

 
sex tubeporno izle