.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 19 guests online
การบรรยาย หัวข้อ "การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเพื่อจัดพิมพ์หนังสือหรือตำราทางวิชาการ 17 ม.ค. 65


ศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี  รุ่งธนเกียรติ  ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเพื่อจัดพิมพ์หนังสือหรือตำราทางวิชาการ" เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

 
sex tubeporno izle