.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 22 guests online
การบรรยาย หัวข้อ "การเตรียมต้นฉบับหนังสือปฏิบัติการชีววิทยา" 17 มิ.ย. 63


63-163-2

ศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี  รุ่งธนเกียรติ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดเตรียมต้นฉบับให้กับคณาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา หัวข้อ "การเตรียมต้นฉบับหนังสือปฏิบัติการชีววิทยา" ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ณ ห้อง 506 อาคารภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
sex tubeporno izle