.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 10 guests online
การบรรยาย เรื่อง "ขั้นตอน วิธีการจัดพิมพ์หนังสือและตำราผ่านสำนักพิมพ์" 8-9 พ.ค. 62


ศาสตราจารย์ดร.นวลฉวี  รุ่งธนเกียรติ  ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ในหัวข้อ "ขั้นตอน วิธีการจัดพิมพ์หนังสือและตำราผ่านสำนักพิมพ์" ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ.ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ชั้น 5  อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 
sex tubeporno izle