.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 17 guests online
การบรรยาย เรื่อง "การเขียนและพิมพ์หนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ และวิธีการทำ e-Book ที่สวยงาม ทันสมัยและมีคุณภาพ" 24 เม.ย. 62

ศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี  รุ่งธนเกียรติ  ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาปฐพีวิทยา  คณะเกษตรกำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เป็นวิทยากร การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเขียนและพิมพ์หนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ และวิธีการทำ e-Book ที่สวยงาม ทันสมัยและมีคุณภาพ"  ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้องประชุมภาควิชาปฐพีวิทยา ชั้น 2 อาคารสำอาง ศรีนิลทา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน
 
sex tubeporno izle