.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 15 guests online
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานสำนักพิมพ์ มก. 4 ธ.ค. 61


   

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 3 ท่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์  สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 -16.00 น.

 
sex tubeporno izle