.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online
การบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาตำราเพื่อการตีพิมพ์" 13 มิ.ย. 61


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี  รุ่งธนเกียรติ  ผู้จัดการสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยาการบรรยายให้กับคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "การพัฒนาตำราเพื่อการตีพิมพ์" เพื่อเป็นสนับสนุนการผลิตและพัฒนาตำราหรือหนังสือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้ผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าในการเข้าสุ่ตำแหน่งทางวิชาการ

 
sex tubeporno izle