.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 24 guests online
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
ผู้แต่ง รศ.ดร.เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2561
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 321 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-078-8
เนื้อหาโดยย่อ

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคน  ไม่ว่าเราจะดูโทรทัศน์  ฟังวิทยุ  เล่นอินเทอร์เน็ต  หรือแม้กระทั่งอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารและวารสารต่าง ๆ  สิ่งที่เราได้เห็น  ได้ยิน  หรือได้รับรู้จากสื่อต่าง ๆ ดังกล่าว  ก็จะเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์  ซึ่งบางปัญหาก็เป็นปัญหาในระดับโลก  บางปัญหาก็เป็นปัญหาในระดับประเทศ  และก็มีบางปัญหาก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเอง  ตัวอย่างเช่น  ปัจจุบันนี้มีปัญหาความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่าง ๆ มากขึ้นหรือไม่  บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Sony ของประเทศญี่ปุ่นควรจะขึ้นอัตราค่าจ้างให้แก่แรงงานในประเทศหรือไม่  ธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าหรือไม่  โครงสร้างอัตราภาษีที่รัฐบาลของประเทศไทยจัดเก็บอยู่ควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  หรือแม้กระทั่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา  เราก็เผชิญกับทางเลือกในทางเศรษฐศาสตร์  ตัวอย่างเช่น  นิสิตอาจมีคำถามว่าควรเลือกแฮมเบอร์เกอร์หรือซื้อข้าวราดแกง  จากเงินค่าขนมที่ผู้ปกครองให้มาหรือนิสิตอาจมีคำถามว่า  วันนี้นิสิตควรโดดเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือไม่  เป็นต้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle