.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 60 guests online
การสื่อสารในองค์การ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การสื่อสารในองค์การ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2561
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 292 หน้า
ราคา 230 บาท
ISBN 978-616-556-159-4
เนื้อหาโดยย่อ

การสื่อสารอย่างมีคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จและการเติบโตขององค์กรทุกประเภท การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหมดให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลในองค์การ "การสื่อสารในองค์การ" นำเสนอหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ สไตล์การบริหารงานที่มีผลต่อลักษณะของการสื่อสาร ทิศทางการไหลของข่าวสาร อุปสรรคในการสื่อสารและแนวทางป้องกัน การสื่อสารเพื่อบริหารความขัดแย้ง การใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมสมัยใหม่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งมุมมองของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์การ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle