.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 48 guests online
การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 13
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 175 หน้า
ราคา 140 บาท
ISBN 978-616-556-061-0
เนื้อหาโดยย่อ

การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Planning and Marketing Development) มุ่งศึกษาความหมาย และลักษณะที่สำคัญของตลาดการท่องเที่ยว อุปสงค์การท่องเที่ยว พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว โดยพิจารณาในด้านความแตกต่าง ปัจจัยและผลกระทบที่มีต่อการแบ่งส่วนตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งการแบ่งส่วนตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการแบ่งส่วนตลาดของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว การพัฒนาองค์ประกอบทางการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และองค์ประกอบอื่นที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเพื่อนำไปสู่การวางแผนและพัฒนา ตลาดการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนได้ นอกจากนี้ยังได้นำเสนอแนวทางการเขียนแผนการตลาดแบบต่าง ๆ ตลอดจนการนำแนวคิดของการวิจัยตลาดการท่องเที่ยวไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle