.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 29 guests online
หลักการประกอบอาหาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักการประกอบอาหาร
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 14
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 152 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-109-9
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ หลักการประกอบอาหาร ได้กล่าวถึงความรู้ตั้งแต่เรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ในการเตรียมหุงต้มอาหาร  เทคนิคพื้นฐานในการประกอบอาหาร  เริ่มจากการชั่ง  ตวง  จนถึงวิธีหุงต้มแบบต่าง ๆ จากนี้ได้กล่าวถึงคุณสมบัติการเลือกซื้อ  การเตรียม  การหุงต้ม  รวมทั้งการเก็บรักษา สัตว์บก สัตว์ปีก ปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ นอกจากนี้ได้พูดถึงเรื่องเครื่องเทศ  เครื่องปรุงรส  ล้วนมีความสำคัญต่อการประกอบอาหารทั้งสิ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle