.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 19 guests online
การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมทางวิศวกรรม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมทางวิศวกรรม
ผู้แต่ง ดร.วโรดม ตู้จินดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 467 หน้า
ราคา 350 บาท ลด 20% เหลือ 280 บาท
ISBN 978-974-9934-04-3
เนื้อหาโดยย่อ

วิศวกรรมระบบควบคุมเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างยิ่งยวด  โดยเฉพาะประเทศที่กำลังมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมอย่างประเทศไทยจะมีความต้องการวิศวกรสาขานี้มากขึ้น  อุปสรรคสำคัญคือนิสิตและวิศวกรไม่สามารถเข้าถึงทฤษฎีและหลักการของระบบควบคุม  โดยเฉพาะการออกแบบระบบควบคุมสมัยใหม่ที่มีพื้นฐานบนทฤษฎีที่ซํบซ้อน  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องมือซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพสูงช่วยก็ตาม  การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมทางวิศวกรรม  จึงเป็นหนังสือที่รวบรวมศาสตร์ของระบบควบคุมป้อนกลับเชิงเส้น  ตั้งแต่หลักการพื้นฐานจนถึงการวิเคราะห์และออกแบบขั้นสูงที่ช่วยให้ได้ระบบที่ทนทานต่อความไม่แน่นอน  เนื้อหาโดยรวมเน้นการประยุกต์ใช้งานจริงมากกว่ารายละเอียดทางคณิตศาตร์  จึงเหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมในระดับปีสุดท้ายของปริญญาตรีหรืออุดมศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle