.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 59 guests online
วิศวกรรมจราจร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิศวกรรมจราจร
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิรัช หิรัญ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50x26 ซม.
จำนวน 201 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-171-6
เนื้อหาโดยย่อ

วิศวกรรมจราจรเป็นสาขาหนึ่งของศาสตร์ด้านวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมเพื่อทำให้การเคลื่อนย้ายคนและสินค้าบนเส้นทางเป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น วิชาการทางด้านวิศวกรรมจราจรจึงเป็นศาสตร์สำคัญในการแก้ไขปัญหาการจราจรที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื้อหาของตำราเล่มนี้ให้รายละเอียดของคุณลักษณะของถนน ยานพาหนะ ผู้ขับขี่และคนเดินเท้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการจราจร การรวบรวมข้อมูลด้านการจราจร และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความจุและระดับการให้บริการของทางหลวง รวมถึงการออกแบบควบคุมทางแยกด้วยสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นประโยชน์กับนิสิตและวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร งานทางหลวง และงานวางแผนการขนส่ง


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0-84072-7245


 
sex tubeporno izle