.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 23 guests online
การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตรกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.25x26 ซม.
จำนวน 348 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-217-1
เนื้อหาโดยย่อ

“การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ” อธิบายการใช้สารทางใบ 2 ประเภท คือ ปุ๋ยและสารเร่ง โดยสารเร่งประกอบด้วย “สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช” และ “สารกระตุ้นเชิงชีวภาพของพืช” เริ่มจากให้ความรู้พื้นฐานด้านการจำแนกประเภทของปุ๋ยและสารเร่ง กายวิภาคของใบพืช ช่องทางที่สารซึมผ่านผิวใบ กลไกการดูดปุ๋ยและสารเร่งของเซลล์ใบ วิธีการใช้ปุ๋ยและสารเร่งอย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ ซึ่งประกอบด้วย พืช สภาพแวดล้อม ชนิดปุ๋ย(หรือสารเร่ง) สารเสริมฤทธิ์และวิธีการฉีดพ่น

“การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมให้การผลิตพืชมีประสิทธิภาพ โดยฉีดพ่นปุ๋ยทางใบในภาวะปรกติแต่พืชได้รับธาตุอาหารจากดินไม่เพียงพอ และฉีดพ่นปุ๋ยหรือสารเร่งเมื่อสภาพแวดล้อมแปรปรวนจนพืชมีความเครียด เนื่องจากธาตุอาหารบางธาตุและสารเร่งบางชนิดมีบทบาทในการควบคุมระดับอนุมูลอิสระภายในเซลล์ให้อยู่ในภาวะสมดุล

หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการและนักส่งเสริมด้านการผลิตพืชไร่และพืชสวน  ทั้งในภาครัฐและเอกชน  นิสิตนักศึกษาด้านการเกษตรและเกษตรกรผู้สนใจวิทยาการก้าวหน้า


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle