.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
การออกแบบระบบดิจิทัล
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การออกแบบระบบดิจิทัล
ผู้แต่ง อ.ดร.อนันต์ บรรหารสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.25x26 ซม.
จำนวน 346 หน้า
ราคา 360 บาท
ISBN 978-616-556-218-8
เนื้อหาโดยย่อ

การออกแบบระบบดิจิทัล มีวัตถุประสงค์ให้เห็นภาพรวม และเข้าใจหลักการพื้นฐานของการออกแบบระบบดิจิทัล และการประยุกต์ใช้งาน เนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดดิจิทัล ระบบตัวเลข เกตลอจิก พีชคณิตบูลีน วงจรลอจิกคอมบิเนชัน แลตช์ ฟลิปฟลอป ตัวจับเวลา วงจรซีเควนเชียล เรจิสเตอร์ วงจรนับ หน่วยความจำ อุปกรณ์ลอจิกแบบสั่งการได้ และระบบคอมพิวเตอร์ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

อาจารย์ ดร.อนันต์ บรรหารสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์ 0-3835-4850-5
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle