.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
วิยุตคณิต
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิยุตคณิต
ผู้แต่ง อ.วัชรพัฐ เมตตานันท
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.25x26 ซม.
จำนวน 296 หน้า
ราคา 280 บาท
ISBN 978-616-556-216-4
เนื้อหาโดยย่อ

วิยุตคณิตคือคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นรากฐานสำคัญในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ด้านตรรกศาสตร์เบื้องต้น การพิสูจน์ความจริงทางคณิตศาสตร์ การนับ ความน่าจะเป็น ทฤษฎีจำนวน และทฤษฎีกราฟ  หนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาที่กระชับและอธิบายผ่านตัวอย่างที่น่าสนใจจำนวนมากพร้อมการประยุกต์ใช้งานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะเหล่านี้ด้วยตัวเองจึงเหมาะสำหรับนิสิตหรือนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ และนักเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

อ.วัชรพัฐ เมตตานันท
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์ 0-3835-4850-5
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle