.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 52 guests online
วิยุตคณิต
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิยุตคณิต
ผู้แต่ง อ.วัชรพัฐ เมตตานันท
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.25x26 ซม.
จำนวน 296 หน้า
ราคา 280 บาท
ISBN 978-616-556-216-4
เนื้อหาโดยย่อ

วิยุตคณิตคือคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นรากฐานสำคัญในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ด้านตรรกศาสตร์เบื้องต้น การพิสูจน์ความจริงทางคณิตศาสตร์ การนับ ความน่าจะเป็น ทฤษฎีจำนวน และทฤษฎีกราฟ  หนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาที่กระชับและอธิบายผ่านตัวอย่างที่น่าสนใจจำนวนมากพร้อมการประยุกต์ใช้งานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะเหล่านี้ด้วยตัวเองจึงเหมาะสำหรับนิสิตหรือนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ และนักเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle