.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 23 guests online
สีย้อมสำหรับสิ่งทอ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สีย้อมสำหรับสิ่งทอ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.25x26 ซม.
จำนวน 234 หน้า
ราคา 230 บาท
ISBN 978-616-556-214-0
เนื้อหาโดยย่อ

สีย้อมสำหรับสิ่งทอ มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติของสีย้อม ความสำคัญของกระบวนการเตรียมสิ่งทอต่อประสิทธิภาพในการย้อมสี ประเภทของสีย้อม กลไกและกระบวนการย้อมสีแต่ละชนิดบนเส้นใยชนิดต่างๆ กระบวนการย้อมเส้นใยผสม รวมถึงการวิเคราะห์และทดสอบสมบัติที่สำคัญของสีย้อมด้วยวิธีการต่างๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงสมบัติของสีย้อมแต่ละชนิด กลไกในการติดสีที่เกิดขึ้นระหว่างสีย้อมและเส้นใย วิธีการย้อมการเลือกใช้สีย้อมและสารเคมีช่วยย้อมที่เหมาะสมกับเส้นใยแต่ละชนิด หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2562-5064
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle