.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 28 guests online
ปฏิบัติการสัตววิทยาทั่วไป
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการสัตววิทยาทั่วไป
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา
ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50x26 ซม.
จำนวน 216 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-212-6
เนื้อหาโดยย่อ

ปฏิบัติการสัตววิทยาทั่วไป เป็นคู่มือสำหรับศึกษาตัวอย่างสัตว์ที่เป็นตัวแทนสัตว์ในไฟลัมหลักของอาณาจักรสัตว์ มีเนื้อหาเน้นหนักทางด้านกายวิภาค และสัณฐานวิทยา ที่มีภาพวาด ภาพถ่ายจากตัวอย่างจริง และสไลด์ถาวรอธิบายไว้อย่างชัดเจน เพื่อประกอบการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle