.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 59 guests online
สรีรวิทยาของพืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สรีรวิทยาของพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รศ.ดร.มาลี ณ นคร
รศ.ดร.สรียา ตันติวิวัฒน์
ดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50x26 ซม.
จำนวน 270 หน้า
ราคา 215 บาท
ISBN 978-616-556-111-2
เนื้อหาโดยย่อ

สรีรวิทยาของพืช เป็นตำราที่มีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพืช โดยเฉพาะพืชมีดอก ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือ ความสัมพันธ์ของน้ำและพืช ธาตุอาหารพืช เมแทบอลิซึม  และการเติบโตและพัฒนาการของพืช โดยเน้นในหลักการ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น เหมาะสำหรับเป็นตำราในการเรียนด้านสรีรวิทยาของพืชเบื้องต้น  และการค้นคว้าวิจัยด้านพืช


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle