.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 17 guests online
การบัญชีการเงิน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การบัญชีการเงิน
ผู้แต่ง ผศ.นิตยา โหราเรือง (งามแดน)
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50x26 ซม.
จำนวน 440 หน้า
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-207-2
เนื้อหาโดยย่อ

ภาษาอังกฤษ  เป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก  แต่บัญชีถือเป็น "ภาษาสากลของธุรกิจ"  ดังนั้น  ผู้รู้บัญชีจึงสามารถเข้าใจความเป็นไปของธุรกิจได้
หนังสือเล่มนี้เป็น "หนทาง" นำไปสู่ความเข้าใจความเป็นไปของธุรกิจ  เนื่องจากได้อธิบายแนวคิด  หลักการ  และวิธีการทางบัญชีพร้อมภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  โดยเริ่มปูพื้นตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ  รูปแบบและวิธีการนำเสนองบการเงิน  รวมถึงวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจต่าง ๆ  พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น  หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะที่จะใช้เป็นตำราประกอบการเรียน  เป็นคู่มือสำหรับนักบัญชี  นักบริหาร  รวมถึงผู้ที่สนใจที่จะเข้าถึง  "ภาษาของธุรกิจ"


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle