.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 31 guests online
อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการอนุรักษ์พลังงาน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการอนุรักษ์พลังงาน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ไพโรจน์ ทองประศรี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50x26 ซม.
จำนวน 208 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-206-5
เนื้อหาโดยย่อ

อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการอนุรักษ์พลังงาน มีเนื้อหาทั้งหมด 9 บท  ได้แก่  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการจัดการพลังงาน ระบบผลิตไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและการหาขนาดของอุปกรณ์ป้องกันบนแผงบริภัณฑ์ การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง การอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด การประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์ในระบบสะสมพลังงานทางกล อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์ และการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ทองประศรี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์ 0-3835-4580-4 ต่อ 2834
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle