.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 56 guests online
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
ภาควิชาศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50x26 ซม.
จำนวน 218 หน้า
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-165-5
เนื้อหาโดยย่อ

ภาษาศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาภาษาโดยมุมมองที่เป็นกลาง เป็นระบบแบบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงการท่องจำกฎเกณฑ์ของภาษาเพื่อนำไปฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างการเรียนภาษาทั่วไป ภาษาศาสตร์ศึกษาภาษาตั้งแต่ระบบเสียง คำ ประโยค ความหมาย ประวัติของภาษา การเรียนรู้ภาษา ฯลฯ ความรู้ทางภาษาศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆอย่างกว้างขวาง หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์แก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไป โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนสัทอักษร การวิเคราะห์ภาษาที่ไม่เคยรู้จักและการพิมพ์สัทอักษรด้วยคอมพิวเตอร์


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle