.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 43 guests online
ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร
ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50x26 ซม.
จำนวน 331 หน้า
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-149-5
เนื้อหาโดยย่อ

ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร เล่มนี้จะกล่าวถึงพอลิเมอร์ชีวภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร นอกจากนั้นแล้ว ยังสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุในการผลิตเป็นฟิล์มและสารเคลือบผิวบริโภคได้  พอลิเมอร์ชีวภาพจัดเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญ จึงมีส่วนผลักดันให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาทางด้านฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพเป็นอย่างมาก นักศึกษาทั่วไปที่สนใจในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์จากชีวภาพ รวมทั้งผู้ประกอบการที่จะนำความรู้ในสาขานี้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอีกแนวทางใหม่ในการใช้วัสดุย่อยสลายได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารกำแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ 0-3428-1098


 
sex tubeporno izle