.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
โพรโทซัวในแหล่งน้ำจืด
หนังสือ

ชื่อหนังสือ โพรโทซัวในแหล่งน้ำจืด
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2550
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 214 หน้า
ราคา 390 บาท
ISBN 974-537-937-9
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ   "โพรโทซัวในแหล่งน้ำจืด"   เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นดัชนีภาพถ่ายของโพรโทซัวในน้ำจืด    ดังนั้น   รายละเอียดในเรื่องลักษณะทั่วไปจึงนำเสนอไว้พอสังเขปเพื่อประกอบการดูภาพเท่านั้น  และเพื่อให้การตรวจสอบชนิดโพรโทซัวทำได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงได้นำภาพลายเส้นจากตำราต่างๆ  ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพถ่ายมากที่สุดมาลงเปรียบเทียบไว้  ซึ่งจะทำให้ทราบในรายละเอียดบางอย่างที่ไม่อาจเห็นได้จากภาพถ่ายตามธรรมชาติในขณะที่โพรโทซัวยังมีชีวิตอยู่


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle