.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 116 guests online
คณิตเศรษฐศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คณิตเศรษฐศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 249 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-200-3
เนื้อหาโดยย่อ

คณิตเศรษฐศาสตร์ เรียบเรียงขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจใช้ประกอบการเรียน และการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเป็นเครื่องมืออธิบายแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค โดยการประยุกต์ใช้พีชคณิต เมทริกซ์ อนุพันธ์ และหลักคณิตศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการวิเคราะห์ดุลยภาพ การหาค่าตัวแปรที่เหมาะสม การเพิ่มและลดค่าของเงินตามระยะเวลา รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจการเงินเบื้องต้นต่างๆ โดยมีตัวอย่างการคำนวณและแบบฝึกหัดท้ายบทประกอบ


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb


 
sex tubeporno izle