.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 31 guests online
ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่ง ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 366 หน้า
ราคา 320 บาท
ISBN 978-974-9934-27-2
เนื้อหาโดยย่อ

ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำราเล่มนี้ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 3 ส่วนคือ
ส่วนที่หนึ่ง  :  อธิบายถึงความสำคัญของข้าว ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานของโครงสร้าง  และองค์ประกอบทางเคมีของข้าว
ส่วนที่สอง  :  เกี่ยวข้องกับการแปรรูปข้าว เริ่มตั้งแต่หลักการ วิธีการ และขั้นตอนของเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวแบบต่าง ๆ
ส่วนที่สาม  :  เน้นการใช้ประโยชน์จากข้าว ทั้งในรูปเมล็ดข้าว และผลพลอยได้จากข้าวเพื่อทำผลิตภัณฑ์  ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle