.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 21 guests online
สาหร่ายปรสิตพืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สาหร่ายปรสิตพืช
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืข
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2559
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 159 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-193-8
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ สาหร่ายปรสิตพืช เป็นหนังสือเล่มแรกของประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักสาหร่ายอีกมุมมองหนึ่ง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านสาหร่ายปรสิตพืช อาทิ ชีววิทยา พืชอาศัย การเป็นปรสิต ความหลากหลาย การเพาะเลี้ยง การจัดจำแนกชนิดโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา หรือเทคนิคทางชีวโมเลกุล ผลกระทบของสาหร่าย และแนวทางการจัดการ ซึ่งได้เรียบเรียงและรวบรวมจากตำราเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งจากประสบการณ์การทำวิจัยของผู้เขียนเอง นำมาประมวลเพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของสาหร่ายปรสิตพืช และสามารถนำไปต่อยอดการศึกษา หรือค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืข
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-6103
มือถือ 08-9379-3140
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle