.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 26 guests online
มัคคุเทศก์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ มัคคุเทศก์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2559
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 224 หน้า
ราคา 190 บาท
ISBN 978-616-556-191-4
เนื้อหาโดยย่อ

สิ่งแรกที่อยากจะให้ข้อคิดในการที่จะเข้ามาสู่อาชีพมัคคุเทศก์ ขอให้ทุกคนมองถึงการมีจรรยาบรรณ คุณธรรม และความมีใจรักในงานบริการ รวมถึงความจริงใจต่ออาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อรักงานรักอาชีพแล้วจรรยาบรรณจะเกิด ความสุขในงานจะเกิด ในการทำงานต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา มัคคุเทศก์ต้องพร้อมที่จะรับกับทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้นและต้องแก้ไขสถานการณ์ ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ โดยการแก้ปัญหานั้นต้องเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ณ สถานการณ์นั้น รวมถึงผลกระทบที่ตามมาจะกระทบในทางที่เสียหายกับลูกค้าให้น้อยที่สุด "ทำงานทุกอย่างถ้าทุ่มเทด้วยใจเต็มร้อย งานที่เราทำจะประสบผลสำเร็จและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข"


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle