.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 60 guests online
การผลิตไม้ผลเมืองหนาวขนาดเล็กในเขตร้อน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การผลิตไม้ผลเมืองหนาวขนาดเล็กในเขตร้อน
ผู้แต่ง ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 176 หน้า
ราคา 160 บาท
ISBN 974-537-977-8
เนื้อหาโดยย่อ

เนื้อหาของตำราเล่มนี้  ได้รวบรวมเรื่องการขยายพื้นที่ปลูกไม้ผลเขตหนาวของแถบประเทศในเขตร้อนและกึ่งร้อน  โดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและเทคนิควิธีการที่คิดค้นจากการทดลองวิจัย  ทำให้สามารถผลิตผลไม้เขตหนาวชนิดต่างๆ  ที่มีคุณภาพได้มากประเภทและหลากหลายชนิดขึ้น
อย่างไรก็ดี ผลงานทางด้านวิชาการและองค์ความรู้ทางการปลูกไม้ผลเมืองหนาวขนาดเล็กของประเทศ  ยังมีการเผยแพร่หรือถ่ายทอดสู่สังคมภายนอกน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ผลชนิดอื่นๆ  รวมทั้งขาดนักวิชาการที่มีความสนใจและให้ความสำคัญในพืชเหล่านี้อย่างจริงจัง  โดยเฉพาะไม้ผลขนาดเล็กชนิดที่มีศักยภาพ  และน่าจะสามารถปลูกเป็นการค้าได้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle